top of page

Müşteri Analitiği

  • Müşteri Segmentasyonu: Müşteri tabanınızı kapsamlı bir veri analizi ve kümeleme yöntemleriyle derinlemesine inceleyerek, ortak özelliklere sahip müşteri gruplarını belirleyin. Bu grupları anlayarak, her bir müşteri segmentine özel kampanyalar oluşturun.

  • Davranış Analizi: Müşteri etkileşim verilerini detaylı bir şekilde analiz edip, gelecekteki davranışları öngörebilir ve bu bilgilerle pazarlama stratejilerinizi veri analitiği ile optimize edebilirsiniz.

  • Yaşam Boyu Değer Analizi: Veri analitiği kullanarak müşterilerin yaşam boyu değerini (lifetime value - LTV) belirleyin ve pazarlama ile müşteri elde tutma stratejilerinizi destekleyin.

  • Kişiselleştirilmiş Pazarlama Stratejileri: Veri analitiği sayesinde elde edilen müşteri verilerini kullanarak, bireysel müşteri ihtiyaçlarına odaklanan hedeflenmiş kampanyalar oluşturun.

  • Müşteri Kaybını (churn) Tahmin Etme ve Elde Tutma (retention): Müşteri kaybını önceden belirleyerek, yani müşterilerin hizmeti bırakma eğilimini analitik yöntemlerle önceden tahmin ederek, bu bilgilerle etkili elde tutma stratejileri geliştirin.

  • Müşteri Deneyimi Analizi: Müşteri şikayetleri ve çeşitli değişkenlere karşı duyarlılıklarını analiz ederken, geliştirilmesi gereken noktaları belirleyin ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarın.

  • Birliktelik Kuralları Analizi: Ürün ve hizmetlerin birlikte satın alma sıklığını analiz ederek, birlikte daha fazla satış yapılabilecek ürünleri belirleyin ve çapraz satış potansiyellerini değerlendirin.

müşteri analitiği
customer analytics
bottom of page